Advertisement

                                                                                                            Posted in: Basant/ Parchami Sms 

Ya Kundendu Tushaara Haaradhavalaa,
Ya Shubhra Vastraavritha |
Ya Veena Vara Danda Manditakara,
Ya Shwetha Padmaasana ||
Ya Brahma Achyutaha Shankara Prabrithibhih
Devai Sadaa Vanditha |
Saa Maam Paatu Saraswati Bhagavati
Nishyesha Jyaadyaapahaa ||

Incoming search terms:

  • ya kundendu tushar har dhavala lyrics
  • yaa kundendu tushaara haaradhavalaa
  • ya kundendu tushar har dhavala
  • happy days yakunda songyrics
  • yakunda song lyrics in happy days

Tags: , , , ,

My Zimbio